Dekking WA verzekering

Een WA verzekering dekt schade aan de persoon of het bezit van derden. Deze verzekering:

 • is wettelijk verplicht
 • moet ten minste € 907.560 per gebeurtenis bedragen (bij de grote verzekeraars is dit meer dan 2 miljoen EURO)
 • vergoedt schade die is veroorzaakt aan anderen door de verzekerde auto
 • dekt hoofdzakelijk letselschade en zaakschade
 • dekt schade aan inzittenden wel
 • dekt opzettelijk veroorzaakte schade niet
 • dekt schade dat uitsluitend bestaat uit financiële schade (zuivere vermogensschade)
 • dekt schade aan de eigen auto niet
 • is niet in elke Europees land verplicht

Dekking beperkte casco verzekering

Bij een beperkte casco wordt de waarde van de eigen auto ook mee verzekerd. Hierbij wordt uitgegaan van de oorspronkelijke cataloguswaarde. Echter, bij diefstal wordt uitgegaan de dagwaarde. Dit type autoverzekering is zinvol als uw auto wat ouder is dan enkele jaren.

 • inbraak / ruitschade
 • diefstal
 • brand, storm en natuur
 • joyriding
 • botsingen met dieren

Dekking All risk verzekering

De volledige All risk verzekering ofwel volledig casco verzekering dekt naast alle risico's van de WA en beperkte casco ook zelf veroorzaakte ongevallen zoals:

 • botsen
 • slippen
 • aanrijdingen
 • te water raking