Personenauto verzekering Generali

Met de Wettelijke Aansprakelijkheidsdekking (WA) dekt u het risico voor alle schade, die u met een motorrijtuig aan anderen toebrengt. Zoals in de wet vastgelegd, is deze dekking voor iedereen verplicht.

Uitbreidingen WA-dekking

U kunt de WA-dekking bij Generali uitbreiden met onderstaande dekkingsmogelijkheden:

 • Verhaalsservice.
  • Verlenen van bijstand bij het verhalen van geleden schade. Deze schade is aan het motorrijtuig, inclusief eventuele waardevermindering.
 • Autoplus.
  • Dekking van schade door o.a.: Brand, diefstal, braak, ruitbreuk, storm, overstroming, etc. Alle accessoires en extra uitrusting zijn premievrij tot euro 500,- mee verzekerd. Het eigen risico is € 125,- per gebeurtenis.
 • Casco.
  • Deze dekking is hetzelfde als Verhaalsservice en Autoplus samen, plus aanvullend hulpverlening bij pech in het buitenland, vergoeding voor vervangend vervoer, en een verhoogd eigen risico. Ook kunt u aanhangers meeverzekeren.
 • noclaim korting">No-claim beschermer.
  • Met deze aanvulling kunt u een schade per jaar claimen zonder dat uw no-claimkorting vervalt.
 • Ongevallen-inzittenden.
  • Hiermee verzekert u een éénmalige uitkering in geval van overlijden of blijvende invaliditeit tengevolge van een ongeval met de verzekerde auto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat valt buiten de Generali Autoverzekering

Voor een cascodekking worden alleen auto's geaccepteerd die een oorspronkelijke cataloguswaarde hebben van € 50.000,- of hoger. Sportauto'€™s en auto'€™s met een tijdelijk buitenlands kenteken kunnen alleen in overleg verzekerd worden

Voordelen Generali Autoverzekering

De Generali Personenauto verzekering heeft de volgende voordelen:

 

 • Korting op autoplus en de cascopremie bij beveiligingsklassen 2-5
 • Verschillende dekkingsmogelijkheden
 • Gescheiden Bonus/Malus-regeling. Bij claimen van schade onder de WA-dekking, geen verlies van Bonus/Malus-korting van uw Casco-premie. Omgekeerd geldt dit ook.
 • Mogelijk onderdeel van de één-Gezins-Polis

 

 

 

 

Voordelen Generali één-Gezins-Polis

De Generali één-Gezins-Polis heeft de volgende voordelen:

 

 • 1 polis, 1 polisnummer, 1 maatschappij, 1 verzekeringsadviseur
 • 1 rekening met specificatie van de afgesloten verzekeringen
 • Eenvoudig en overzichtelijk
 • Betaling premie per maand, kwartaal of (half)jaar
 • Géén premietoeslag bij gespreide premiebetaling
 • Géén poliskosten en ook geen wijzigingskosten

 

 

 

 

Algemeen advies bij aanvragen van Generali Autoverzekering

Het onafhankelijke Verbond van verzekeraars heeft productwijzers gemaakt. Hierin vindt u een korte en algemene samenvatting van enkele belangrijke punten van een verzekering. Bij elke verzekeraar kan de verzekering net anders zijn.

Lees daarom ook altijd de polisvoorwaarden van Generali!